Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

İngilizce'de kullanılan "camera" kamera olarak her ne kadar Türkçe'ye yerleşse de kameranın gerçekte Türkçe karşılığı ALICI olarak bilinmelidir.

İngilizce'den alınarak kullanılan camera kelimesinin tanımının fotograf makineleri için de yapıldığını görmekteyiz. Oysa Türkçe'de kamera denildiğinde sadece film veya elektronik olarak görüntü sinyali üreten alıcı cihaz aklımıza gelmektedir. Fotograf makineleri için kullanılan "Fotograf Makinesi" terimi yerinde ve doğru olarak kullanılmakta, ve akla film veya elektronik kamera gelmemektedir.


Basit olarak görüntüden yansıyan ışığı kaydetmeye yarayan cihaza kamera denir.

Ayrıntılı bir tanım yapmak gerekirse, görüntüden yansıyan ışığı, mercek veya objektiften yararlanarak bir düzlemde toplayan, o düzleme konulan film ( film kameraları için ) veya ışığa duyarlı elektronik devre elemanları yardımıyla ışık enerjisini, elektrik enerjisine çevirdikten sonra bir çıkış sinyali veren, gerekirse manyetik banda kaydeden ( elektronik kameralar için ) cihaza kamera denir.

Kaynak
TRT Kamera Asistanı Eğitim Notları

1. Alet, ahize makinesi, alma makinesi, sinema alma makinesi, sinema makinesi, alıcı makinesi, film alıcı makine, kamera, film çekme makinesi, film makinesi, film kamerası.
2. Kamera, televizyon kamerası, film kamerası, elektronik kamera.
3. Sinema filmi çevirmekte kullanılan aygıt.
4. Televizyon almacına ulaştırılacak konunun görüntüsünü elektriksel ime çeviren elektronik yapılı alıcı.

Kaynak
Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü, Nijat ÖZÖN