Beğeni Ağacı4Beğeniler

Konu:Mu Kıtası Efsanesi

 1. #1
  Mugivara - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Durum 
  Mugivara isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Üyelik Tarihi 
  17 Aralık 2014
  Favori Oyun  
  bSilkroad
  Konular 
  297
  Mesajlar 
  1,388
  Beğenme 
  367
  Beğenilme 
  472
  Konum
  izmir  

  Standart Mu Kıtası Efsanesi

  Kayıp kıta “Mu”, Atlantis gibi bir efsanedir.
  Efsaneye göre büyük tufan sırasında sulara gömülmüştür. Asya ve Amerika kıtaları arasında yer alan Mu, Avustralya’nın iki katı büyüklüğündedir.
  Bilim adamlarına göre Mu kıtası aynı Atlantis gibi bir efsanedir. Araştırmalara göre Mu kıtasının bulunduğu alanda kıtaları oluşturan kaya tipine rastlanılmamıştır. Mu kıtasının varlığını ilk olarak ileri süren James Churchward adında bir ingiliz araştırmacıdır (1868).
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Anlatılanlara göre James Churchward Hindistanda bulunduğu dönemde bir budistrahiple tanışır. Bu rahip James’e bir sır vereceğini söyler ve onu bir tapınağın altında bir mahsene götürür. Buradaki eski tabletler ve eserleri gösterir. Bu eserlerde gördükleri bilgilere göre Mu kıtasını ortaya atar ve bir kitap yazar. Hatta Atatürk bu kitabı okuduktan sonra Mu kıtası hakkında bilgi toplanması için talimat verir.
  Mu kıtasının efsane olmadığını savunanların görüşlerine göre Mu kıtası yeryüzündeki ilk kıtadır ve Polinezya, Mikronezya ve Melanezyao adaları Mu kıtasının kalıntılarıdır. Mu kıtasında 70.000 yıl önce tek tanrılı bir din vardı. Kıtada yaşayanlar Mu kıtası dışındaki kıtalarda koloniler oluşturmaya başlamışlardı ve bu kolonilerin en büyüğü Uygur İmparatorluğuydu. 64 milyon nüfuslu kıtada tek tanrı ve reankarnasyon inancı mevcuttu.
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Kıtanın altında bulunan gaz odalarının patlaması sonucu sulara gömüldüğü de söylentiler arasındadır. Mu kıtasında yaşayanlar teknolojik ve manevi açıdan üstün durumdaydı. Telepati, durugörü, astral seyahat gibi mistik güçlere sahiptiler.
  Mu kıtasının varlığını destekleyen bazı bulgular bulunmaktadır. Büyük okyanusta sıradağların uzandığı Pacifica plakası keşfedilmiştir. Mikronezya’nın Carolin Adaları’nda az nüfusla yapılması mümkün olmayan bazı büyük kalıntılar bulunmuştur. Ponape Adası’nda boyu 10 metreyi aşan duvarlara sahip bir tapınak, bazalt bloklar ve piramitler keşfedilmiştir. Ayrıca 2. dünya savaşından önce Japon dalgıçlar denizin altında mercanlarla kaplı caddeler, taş kubbeler, anıtlar, sütunlar, ev kalıntıları, platin tabutlar ve yazılı taş levhalar bulmuşlardır. Cambier adasında Mısır’da bulunan mumyalardan daha eski mumyalar bulunmuştur.
  Büyük Okyanus'ta yer alan ve 14 bin yıl önce batan efsanevi kıta "MU". Binlerce yıl öncesine dayanan mitlere göre, kıta üzerinde yaşayan 64 milyon insan esrarengiz bir şekilde sulara gömülmüştü.


  2. KAYNAK
  Binlerce yıl önce günümüz teknolojisinden çok ileride bir uygarlık ve bu uygarlığın yaşadığı kayıp kıta Mu. Efsane mi yoksa gerçeğin ta kendisi mi? Atatürk’ün “Türk Tarih Tezini” hazırlarken, konuyla ilgili araştırmaları sürdürmesi, Türklerin kökenleri ile Mu Uygarlığı arasındaki bağlantıyı araştırması için Tahsin Mayatepek’i Meksikaya göndermesi, konunun basit bir mistik hikayeden ibaret olmadığını göstermektedir.

  MU KITASI ÜZERİNE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE DİNİ GÖRÜŞLER
  Günümüzden 14.000 yıl önce üzerinde yaşayan 54 milyon insanla birlikte sulara gömülen kıtanın varlığını gösterir bir çok delil bulunmaktadır.
  Bunların en birincisi şüphesiz ki Nuh tufanıdır. Peki dini bir konu belge sayılabilir mi? Bunun kesin ve kısa cevabı evet. Araştırmacılar ve bilim adamları tarihi bir çok olayı aydınlatmada , toplumların yaşam tarzlarını anlamada yazılı diğer kaynakların yanı sıra efsanerlerden, dini kitaplardan ve mitlerden faydalanırlar. Efsane ve mitlerin ortak kesişim noktalarını tespit ederler. Tüm kutsal kitaplarda yer alan bu olayın öyküsü üç büyük dinde de hemen hemen aynıdır. İnsanları Allah’a iman etmeye çağıran H.z Nuh’un hikayesi, kendisine inananların dışındaki milyonlarca insanın yükselen suyla birlikte yok olup gitmesiyle sonlanır.
  Dünyanın her bölgesinde, birbirlerinden fiziksel ve kültürel olarak farklı yaşayan hemen hemen tüm halkların efsanelerinde böyle bir felaket olgusu mevcut. Düşünüldüğünde ancak bu çapta yaşanmış küresel bir tramva her toplumda bu kadar etkili olabilir. Mitler ve efsaneler Jung’un belirttiği gibi insaoğulunun bilinçaltında varolan bazı “arketipleri“ ve “kollektif bilinç/bilinç dışı” (cennet’ten kovulma, kahraman arketipi) öğelerini taşıdığı gibi aynı zamanda çeşitli tarihsel olgularında izlerini taşıyabilmektedir. Yaşanan büyük değişiklikler, savaşlar, salgın hastalıklar, vb türden şeyler efsanelerde kendilerine yer bulur. Bizler her ne kadar onları efsane ve mitos’lar olarak adlandırsakta doğru okunabildiği takdirde bizlere yazılı tarih öncesi dünyaya ait oldukça detaylı bilgiler verebilirler.
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  İngiliz Albay James M. Churchward kutsal kitaplarda yazılanlardan yola çıkarak bir çok araştırma yaptı.Tevrat, İncil ve Kuran da anlatılan Büyük Tufan öyküsünün ilk yazılı kanıtlarının , Hindistanda ki budist bir rahip’in sahip olduğu Naakall Tabletleri olduğunu iddia etti. Bu tabletleri okunması bizzat başrahip tarafından öğretilen ve tabletleri çözen albay dışında herhangi biri bunları görmemiştir. Öte yandan bu tabletlerdeki hikayede, dini kitaplarda anlatılan tufan olayının benzerinin günümüzden on binlerce yıl önce Pasifik okyanusunda varolmuş bir kıtada yaşandığı, bunun sonucunda kıtada bulunan, teknolojik ve kültürel açıdan günümüzden çok ileri bir uygarlığın ve burada yaşayan milyonlarca insanın felakette yok olduğu anlatılmaktadır.
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Şimdiye kadar ortaya atılan tüm bu iddialar ve Pasifik Okyanusu’nda bir kıtanın varlığı konusundaki görüş, çeşitli belge ve bulgular mevcut olmakla birlikte, henüz arkeologlar arasında yaygınlık kazanmamış bir görüş veya bir varsayım olmaktan öteye gidememiştir.Çin’e ve çevre adalara kaçanların kitabelerinde kıtamız battı, biz de buraya kaçtık yazmaktadır. Bu yazılı kayalar 14 bin yıllıktır, c14 karbon testleriyle sabittir. Türkler’in de Mu Kıtasından geldiği söylentileri de varsayım olarak eklenmiştir.Deniz dibinde bulunan kalıntılara Karbon testleri yapılmıştır.

  MU KITASININ COĞRAFİ KONUMU
  Mu kıtası pasific okyanusunda Avustralyanın hemen kuzey doğusunda yer almaktadır.Mu kıtası kuzeyden güneye 3000 mil, doğudan batıya 5000 mil kadar uzanan, üç kara parçasından oluşan büyük bir kıtaydı. Günümüzde Polinezya, Mikronezya ve Melanezya takımadalarını oluşturan adalar, muhtemelen bu kıtadan arta kalan kara parçalarıdır.

  MU KITASI HAKKINDA BİLİNENLER
  Bu kıtada 70.000 yıl önce tek tanrılı bir din bulunuyordu. Aynı tarihlerde Mu’lular diğer kıtalarda koloniler oluşturmaya başlamışlardı ki, anavatan dışındaki en büyük imparatorluk, başkenti günümüzde Gobi Çölü’nün uzandığı bölgede bulunan Uygur İmparatorluğu’ydu. Mu dininin öğretimini “Naakaller” adı verilen rahipler üstlenmişlerdi ve sembolizme dayalı bir öğretimleri vardı.* Mu dininin esası, Tanrı’nın tek oluşuna ve ruhsal gelişim için sürekli olarak tekrar doğmak inanışına dayanıyordu.* Atlantis’teki din Mu’nun tek tanrılı dininden başka bir şey değildir.* “Ra” sözcüğü güneş anlamına gelirdi ki, daire ile ifade edilen güneş sembolü, bir ad ve sıfat vermek istemedikleri, “o” diye hitap ettikleri tek Tanrı’yı simgelemede kullanılırdı; Mu imparatoru da “Mu’nun güneşi” anlamında ra-mu adıyla ifade edilirdi. “Ra” sözcüğü sonradan diğer kıtalara ve Atlantis yoluyla Mısır’a da taşınmıştır.* Dört ırktan oluşan Mu’lularda yazı dilleri farklı olmakla birlikte, konuşma dilleri ortaktı..

  MU KITASI NİÇİN YOK OLDU?
  Varsayımlara göre, kıtanın altında yer alan gaz odacıklarının patlamalara yol açması nedeniyle, kıta milyonlarca kişiyle birlikte sulara gömüldü. Mu’lular günümüz uygarlığına kıyasla manevi alanlarda çok daha ileriydiler.* Telepati, durugörü, çift bedenlenme, astral seyahat gibi, uygarlığımızda ancak kimi medyumlarda ve mistiklerde görülebilen olağanüstü yetenekler mu’lularda olağan yetenekler olarak mevcuttu. Mu uygarlığının en önemli çöküş nedeni, teşevvüş adı verilen, bir aşamadan diğerine geçilirken yaşanan kargaşa dönemini atlatamamasıdır.Genelde bu iddiaların herhangi birini destekleyecek arkeolojik veya antropolojik bulgu bulunmamaktadır. Mu dinine, kolonilerine (örneğin uygur imparatorluğu kolonisi fikri) ve Mu kıtasının nasıl battığına ilişkin iddialar ‘Mu’ varsayımını savunanlar arasında da genel geçer kabul görmemiştir ve farklı düşünceler mevcuttur.
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  ATATÜRK’ÜN ‘MU’ KITASI’NA İLGİSİ
  Yıllar öncesinde Atatürk’ü epey heyecanlandıran bir araştırma Türkiye’de ortaya çıkabilmek için yıllarca beklemek zorunda kalmıştır. Türk tarihinin ve coğrafyasının araştırılmasını isteyen Atatürk, ilkel diller uzmanı ve tarihçi-diplomat Tahsin Mayatepek’i görevlendirmiş ve ömrünün son yıllarında ilginç kaynaklara ulaşmıştır.Mayapetek’in raporunda Güney Amerika uygarlıklarından Maya uygarlığının dil ve kültürleriyle Anadolu ve Orta Asya kültürleri arasındaki benzerlik dikkat çekiciydi.Süreci inceleyip Atatürk’e raporlar halinde iletmesi için 1935’de Meksika’ya maslahatgüzar atandı ve Arkeolog William Niven’in Meksika’da yaptığı kazılarda bulduğu yaklaşık 15 bin yıl öncesine ait tabletlerin deşifrelerinden ve ardından James Churchward’ın Hindistan’da bulduğu benzer tabletlerin çevrilerinden Atatürk’ü haberdar etti.Sağlığının bozuk olmasına rağmen Atatürk, Türkiye’ye getirilen kitaplarla çok ilgilendi ve hızlıca çevirilerini yaptırıp, bizzat kendisi geceler boyu okuyup üzerlerinde notlar aldı.Halen Anıtkabir’de bir kısmı sergilenen kitaplar ancak 2000′li yıllarda Türkçe’ye çevrilebildi.Günümüzde bile bilimselliği hala tartışılan adres, ‘MU’ kıtasından başka bir yer değildi.

  MU KITASI İLE TÜRKLER ARASINDAKİ ÇARPICI BAĞ
  ‘Mu’ kıtası üç büyük kara parçasından oluşuyordu, günümüzde küçük adacıkların olduğu bölgede dört ayrı ırk, tek tanrılı bir din, sembolizme dayalı bir öğretim sistemi ve gelişmiş bir uygarlık mevcuttu.Kıtadaki uygarlık devam ederken Asya’da ve diğer kıtalarda koloniler kurmuşlardı. Bu kolonilerden bir tanesi de Uygurlardı.Azımsanmayacak sayıda bilim adamına, mevcut ve geçmiş medeniyetlerdeki pek çok ortak noktanın kaynağının Mu kıtası olduğunu düşündüren kanıtlar ciddiye alınmayacak gibi değil. Sadece yazılı kaynakların değil, imgelere ve simgelere dayanan kültürel tarihin de incelenmesi bugünkü geçmiş tarih bilgimizin değişmesini sağlayacaktır. Buzul çağından önce yani, günümüzden 30.000 ile 15.000 yıl öncesi göçlerle oluşan Maya, Aztek, İnka kültürlerinin incelenmesi, efsanelerinin tekrar gözden geçirilmesi bakış açımızı mutlaka değiştirecektir.
  Konu Mugivara tarafından (19.Mart.2015 Saat 21:45 ) değiştirilmiştir.
  Ragnarok ve Loss bunu beğendi.
  One Piece Bir Tutkudur...
  THT!
  İnsan araştırdıkça öğrenir ve öğretir...
  Genel kültür en büyük hazinedir..


 2. #2
  barbarapalvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Durum 
  barbarapalvin isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Üyelik Tarihi 
  16 Aralık 2013
  Konular 
  202
  Mesajlar 
  3,687
  Beğenme 
  1019
  Beğenilme 
  1206
  Konum
   

  Standart

  Ooo iyimiş

 3. #3
  greenice07 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Durum 
  greenice07 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Üyelik Tarihi 
  28 Ocak 2014
  Favori Oyun  
  League Of Legends
  Konular 
  19
  Mesajlar 
  238
  Beğenme 
  147
  Beğenilme 
  39
  Konum
  Antalya / Döşemealtı  

  Standart

  Hep merak etmişimdir. Yararlı bilgi sağolasın
  Konu greenice07 tarafından (19.Mart.2015 Saat 22:09 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  Müdavim Üye
  Ragnarok - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Durum 
  Ragnarok isimli Üye şuanda online konumundadır
  Üyelik Tarihi 
  15 Ağustos 2012
  Favori Oyun  
  League Of Legends
  Konular 
  337
  Mesajlar 
  4,138
  Beğenme 
  658
  Beğenilme 
  1497
  Konum
   

  Standart

  Elinize sağlık güzel bir konu olmuş , ilgim olduğu için sıkılmadan okudum . Daha öncede biraz bilgim vardı . Ama o manevi olayların gelişmiş olması beni inandırıcılıktan uzaklaştırıyor.
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir... - Sadece Üyeler Linkleri Görebilir... - Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Soru , istek , şikayet , önerilerinizi Sadece Üyeler Linkleri Görebilir... bildirebilirsiniz.

 5. #5
  Mugivara - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Durum 
  Mugivara isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Üyelik Tarihi 
  17 Aralık 2014
  Favori Oyun  
  bSilkroad
  Konular 
  297
  Mesajlar 
  1,388
  Beğenme 
  367
  Beğenilme 
  472
  Konum
  izmir  

  Standart

  Alıntı Batu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Elinize sağlık güzel bir konu olmuş , ilgim olduğu için sıkılmadan okudum . Daha öncede biraz bilgim vardı . Ama o manevi olayların gelişmiş olması beni inandırıcılıktan uzaklaştırıyor.
  Tarihimiz Dünya'yı ayakta tutuyor ve bütün Dünya aslında Osmanlı/Türkler'in keşif,medeniyet,eğitim ve yaşayış biçimlerini kendileri yaptı süsü ile adlandırarak uyguluyorlar. Onların amacı tarihimizi unutturmak. Bizim yapmamız gereken ise hatırlatma ve teşekkürler.
  One Piece Bir Tutkudur...
  THT!
  İnsan araştırdıkça öğrenir ve öğretir...
  Genel kültür en büyük hazinedir..

 6. #6
  Müdavim Üye
  Ragnarok - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Durum 
  Ragnarok isimli Üye şuanda online konumundadır
  Üyelik Tarihi 
  15 Ağustos 2012
  Favori Oyun  
  League Of Legends
  Konular 
  337
  Mesajlar 
  4,138
  Beğenme 
  658
  Beğenilme 
  1497
  Konum
   

  Standart

  Alıntı KyriosLaL Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Tarihimiz Dünya'yı ayakta tutuyor ve bütün Dünya aslında Osmanlı/Türkler'in keşif,medeniyet,eğitim ve yaşayış biçimlerini kendileri yaptı süsü ile adlandırarak uyguluyorlar. Onların amacı tarihimizi unutturmak. Bizim yapmamız gereken ise hatırlatma ve teşekkürler.
  Türk Tarihi hakkında araştırma yapmayı çok severim. Irkımızı askeri dehaların çıkış noktası olarak görüyorum. Yapılan planlar kullanılan teknikler gerçekten kusursuz üşengeçliğimizi ve tembelliğimizi bırakınca bence Dünya Devleti hayalimizi gerçekleştirip sonsuz barışı sağlamayı başarabiliriz.
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir... - Sadece Üyeler Linkleri Görebilir... - Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

  Soru , istek , şikayet , önerilerinizi Sadece Üyeler Linkleri Görebilir... bildirebilirsiniz.

 7. #7
  Mugivara - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Durum 
  Mugivara isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Üyelik Tarihi 
  17 Aralık 2014
  Favori Oyun  
  bSilkroad
  Konular 
  297
  Mesajlar 
  1,388
  Beğenme 
  367
  Beğenilme 
  472
  Konum
  izmir  

  Standart

  Alıntı Batu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Türk Tarihi hakkında araştırma yapmayı çok severim. Irkımızı askeri dehaların çıkış noktası olarak görüyorum. Yapılan planlar kullanılan teknikler gerçekten kusursuz üşengeçliğimizi ve tembelliğimizi bırakınca bence Dünya Devleti hayalimizi gerçekleştirip sonsuz barışı sağlamayı başarabiliriz.
  Katılıyorum.
  One Piece Bir Tutkudur...
  THT!
  İnsan araştırdıkça öğrenir ve öğretir...
  Genel kültür en büyük hazinedir..

 8. #8
  Medicine Doctor - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Durum 
  Medicine Doctor isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Üyelik Tarihi 
  06 Ağustos 2014
  Favori Oyun  
  bSilkroad
  Konular 
  227
  Mesajlar 
  1,632
  Beğenme 
  310
  Beğenilme 
  598
  Konum
  Isparta  

  Standart

  Alıntı Batu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Türk Tarihi hakkında araştırma yapmayı çok severim. Irkımızı askeri dehaların çıkış noktası olarak görüyorum. Yapılan planlar kullanılan teknikler gerçekten kusursuz üşengeçliğimizi ve tembelliğimizi bırakınca bence Dünya Devleti hayalimizi gerçekleştirip sonsuz barışı sağlamayı başarabiliriz.
  Turkler kizil solucanlar yani kaizildereli bi kabile onlarla akraba bagi oldugu soylentileri var arastirabilirsin biraz

  GT-I8552 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir... - Sadece Üyeler Linkleri Görebilir... - Sadece Üyeler Linkleri Görebilir... - Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
  Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

 9. #9
  Loss - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Durum 
  Loss isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Üyelik Tarihi 
  15 Şubat 2014
  Favori Oyun  
  bSilkroad
  Konular 
  409
  Mesajlar 
  2,520
  Beğenme 
  638
  Beğenilme 
  611
  Konum
  BSilkroad  

  Standart

  Güzel bir paylaşım tebrikler.
  Mugivara bunu beğendi.
  Mükemmel olan İslamiyettir, Müslümanlar değil.

 10. #10
  darkmeann - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Durum 
  darkmeann isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Üyelik Tarihi 
  13 Mart 2014
  Favori Oyun  
  bSilkroad
  Konular 
  77
  Mesajlar 
  969
  Beğenme 
  487
  Beğenilme 
  259
  Konum
  Kocaeli <3  

  Standart

  Güzel bir konu olmuş OKUMAKTA FAYDA VAR
  Mugivara bunu beğendi.
  "Haters gonna hate, cancağızım."
  ''DarkStory''

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Giriş