Linki yenileyim updateli halini koyabilirseniz yeni indiren ve interneti yavaş olan arkadaşlar için daha rahat olabilir.