Şu ramazan başlamadan açılaydı eyiydi, siz ne zaman düşünüyorsunuz??