Artık gerçekten bıktım bu küfürlerden bu terbiyesizlerden gereğinin yapılmasını rica ediyorum.