@s400multi^^ , forumdan Henüz yok tarihine kadar uzaklaştırıldı. Cezalandıran: Asgard

Yasaklama sebebi: Multi üyelik.