@tisaimpat , forumdan Henüz yok tarihine kadar uzaklaştırıldı. Cezalandıran: Odin

Yasaklama sebebi: hiçbiri