Her öneriye okundu, değerlendirilecektir, yazmamızı beklemeyin. Aynı şeyleri yazmak bir süre sonra anlamsızlaşıyor, biz okuyor almamız gerekenleri alıyoruz, değerlendirmemiz sonucu olumluda olabilir olumsuzda, sonucu ancak bakımlardan sonra görebilirsiniz.